Powrót

Speaking Teacher (Speacher) AB2 - testy angielsko polskie, można też rozwiązywać testy anglo-anglo języczne, poznaj definicje angielskich słów, idiomy, synonimy, zmieniaj forme z aktywnej na pasywną i wiele innych. Programu można użyć do nauki każdego języka (obecnie przygotowane testy anglojęzyczne, polsko angielskie, polsko niemieckie - pliki testowe można napisać samemu dla dowolnych języków) jest także dostępny dla niewidomych


Speaking teacher AB2 angielsko polski



Speaking teacher AB2 angielsko angielski



Speaking teacher AB2 english english teaching tests



Speacher AB2 English Chinese



Speakingteacher wersja 1.0




Powrót



English version